Wiktor Kolbowicz

Wspomnienie współpracy

Pana Tadeusza Chęsego poznałem, gdy będąc kuracjuszem naszej Kliniki, podczas naszej rozmowy wspomniał mi o zainteresowaniu kupna Sanatorium Uzdrowiskowego „Solanki” w Inowrocławiu. Dlatego też, znając pozycję i markę Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” na rynku, Pan Tadeusz zainteresował się bardzo naszymi metodami oraz rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi i budowlanymi w zakresie organizacji oraz planowania i realizacji sprzedaży usług leczniczo – rehabilitacyjnych i hotelarskich, które przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu Kliniki na rynku krajowym oraz europejskim.

Pan Tadeusz Chęsy, będąc Gościem naszej Kliniki, w trakcie pobytu zauważył, że powyższe rozwiązania można wdrożyć po przejęciu Sanatorium Uzdrowiskowego „Solanki”. W Jego ocenie staliśmy się obiektem bardzo nowoczesnym, oferującym jakość świadczonych usług na poziomie nie odbiegającym od znanych Uzdrowisk w Europie i w Polsce. Podczas kolejnych odwiedzin w Klinice, z Panem Tadeuszem odbyłem wiele rozmów, które utwierdziły w Jego przekonaniu, jak duża odpowiedzialność będzie na nim ciążyć w zakresie podejmowania przyszłych, strategicznych decyzji, które będą dotyczyły planowania i wdrażania kierunków rozwoju przejmowanego Uzdrowiska.

Bardzo wierzyłem w zapał, zaangażowanie i zainteresowanie kolegi Tadeusza, proponując, że pomogę we wdrożeniu i zastosowaniu rozwiązań w doskonalenie Sanatorium Uzdrowiskowego „Solanki” w Inowrocławiu na przykładzie Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielni Usług Medycznych w Ciechocinku. Nasze wspólne rozmowy przy kawie, spotkania dały pozytywny skutek podjętych w przyszłości decyzji zakupu Uzdrowiska.

W załączeniu przedstawiam w zarysie długoterminową strategię Kliniki, którą Pan Tadeusz Chęsy wykorzystał po przejęciu od Skarbu Państwa, w wyniku postępowania przetargowego, Sanatorium Uzdrowiskowego „Solanki” w Inowrocławiu.

Podsumowując, powyższe działania przyczyniły się do osiągnięcia trwałego sukcesu na lokalnym rynku, po przejęciu Uzdrowiska przez Tadeusza Chęsego. Nadmieniam, że wśród konkurencyjnych oferentów były m.in. takie przedsiębiorstwa jak „Sanplast” S.A. w Strzelnie, „Astal” z Inowrocławia oraz prywatne przedsiębiorstwo „Pamela” z Włocławka i wspomniany wyżej Tadeusz Chęsy, właściciel drukarni „Pozkal” w Inowrocławiu.

W wyniku przetargu, zorganizowanego przez Skarb Państwa, Pan mgr inż. Tadeusz Chęsy osiągnął najlepszy wynik i stał się prawowitym właścicielem Sanatorium. Myślę, że wieloletnia strategia rozwoju Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” przyczyniła się do podjęcia decyzji o przystąpieniu do przetargu. Chciałbym wspomnieć, że z wielką satysfakcją przyjąłem wiadomość o zakupie przez Tadeusza, Uzdrowiska „Solanki”.

Wystarczyło kilka spotkań, aby zmienić Jego podejście oraz myślenie w zakresie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa uzdrowiskowego na rynku w Polsce i na świecie oraz wprowadzenia szerokiego wachlarza usług leczniczo – rehabilitacyjnych, które zadowoli kuracjuszy. Odwiedzając naszą Klinikę, Pan Tadeusz Chęsy, wspólnie z załogą Uzdrowiska „Solanki”, korzystał z bogatego doświadczenia i wiedzy pracowników w zakresie obsługi kuracjuszy w recepcji (m.in. zastosowanie elektronicznych kluczy do zabezpieczenia pobytu Gości w Klinice), pracowników bazy zabiegowej, hotelarskiej i restauracji. Pamiętam, że Tadeusz kładł ogromny nacisk na obsługę i zabezpieczenie pobytu osób niepełnosprawnych w Uzdrowisku.

Marzeniem Pana Tadeusza był wspólny wyjazd ze mną do znanych Uzdrowisk w Europie Zachodniej oraz w Szwajcarii. Wspomnę, że była to nasza ostatnia rozmowa przed Jego chorobą. Niestety, wiadomość o Jego śmierci przyjąłem z wielkim smutkiem i żalem, tracąc przy tym kolegę i wspaniałego towarzysza naszych spotkań. W międzyczasie przyczyniłem się do tego, aby za wprowadzenie innowacyjnych działań w rozwój Uzdrowiska „Solanki” przyznano koledze Tadeuszowi Chęsemu, tytuł „Złotego Inżyniera”, który został wręczony przez redakcję Przeglądu Technicznego.

Kończąc swoje wspomnienie o Tadeuszu, o Jego wyjątkowej osobie, wspaniałym Menadżerze, Złotym Inżynierze, myślę, że Jego następcy będą kontynuować pasję i zaangażowanie w rozwój i mocną pozycję na rynku uzdrowisk w Polsce. Wierzę, że Jego następcy, w osobie Pani Anny Witkowskiej – Dyrektora Ekonomicznego oraz w osobie Pani Moniki Nowickiej – Kierownika Działu Marketingu i przeszkolonego zespołu pracowników przyczynią się do dalszego rozwoju Uzdrowiska „Solanki” w Inowrocławiu, który przełoży się na wzrost satysfakcji kuracjuszy Uzdrowiska.

Życzę powodzenia oraz owocnych sukcesów !

Wiktor Kolbowicz
Prezes Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku